Zoek
0
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.
media
  • Apr 14, 2019
  • Reacties: 0

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie zijn begrippen die vaak door elkaar gehaald worden. In dit artikel wordt duidelijk wat precies het verschil is.


Geluidsisolatie

Wie een probleem heeft met geluidsoverlast van anderen kan geholpen zijn met het aanbrengen van geluidsisolatie. Hierbij probeert men doorgaans te voorkomen dat het geluid van de ene naar de andere ruimte wordt overgedragen. Het isoleren van een ruimte voor geluid is vergelijkaar het het isoleren tegen bijvoorbeeld warmteoverdracht. Het doel is om twee ruimtes van elkaar los te koppelen zodat er geen overdracht meer is. In het geval van geluidsisolatie kan dat betekenen dat men bijvoorbeeld het geluid van de buren buiten de deur wil houden. Door het behandelen van de scheidende wand kan je er voor zorgen dat de energie gedempt wordt op de diverse frequenties en dat hierdoor het geluid zich niet verder kan voortplanten in de andere ruimte. Er zijn diverse technieken om tot een goede isolatie te komen. Ten eerste is het van het grootste belang dat er absoluut geen enkele mogelijkheid is dat lucht zich van de ene naar de andere ruimte kan verplaatsten. Dat zijn de grootste lekken en dienen het eerst te worden aangepakt. Doordat geluid zich via de lucht vrij eenvoudig kan voortplanten zullen gaten en kieren (of bijvoorbeeld vrije ruimte boven een systeemplafond) aanleiding zijn voor gemakkelijke geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte.


Verder is het goed om te begrijpen dat geluidsgolven een vorm van energie zijn. Deze kan men proberen op te vangen zodat de energie niet doorgegeven kan worden. Wanneer de energie als het ware opgevangen wordt, wordt het geluid in volume automatisch verminderd. Trillingen kan men effectief dempen door de geluidsgolven een massa ('gewicht') in beweging te laten zetten. Hierbij is het zo dat lage frequenties een grotere masse in beweging kunnen zetten en hogere frequenties ('tonen') alleen kleinere massa's in beweging kunnen krijgen. Het toepassen van materialen met verschillende massa's helpt dus in het bestrijden van ongewenste galm over een breder akoestisch spectrum. Deze massa's moeten het liefst enigszins geveerd worden opgehangen zodat de energie door de lucht deze massa's kunnen laten bewegen en zo de doorgifte van het geluid verminderen. 


De kernwoorden bij geluidsisolatie zijn dus: luchtdicht, verschillende massa's, demping en geveerde bevestiging.


Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie en galm zijn zaken die ook vaak gerelateerd zijn aan geluid binnen een specifieke ruimte. Wanneer iemand spreekt over geluidsisolatie om galm tegen te gaan bedoelt hij of zij vaak absorptie. Tenzij overdracht naar naastgelegen ruimte een probleem vormt valt er binnen een ruimte eigenlijk normaal gesproken niet te veel te isoleren. Veel meer moet er gedempt worden om zo ongewenste galm en echo te bestrijden. Dat leidt tot een akoestiek die vaak als veel prettiger of intiemer wordt ervaren. Immers door het afvangen (dempen) van ongewenste geluiden blijft er in verhouding veel meer gewenst (driect) geluid over, bijvoorbeeld een gesprek. Laat staan als er meerdere gesprekken tegelijkertijd gevoerd worden op bijvoorbeeld de werkvloer of in de horeca. Er zijn dan naast vele geluidsbronnen ook nog veel reflecties van deze vele verschillende geluidsbronnen.

Afhankelijk van het soort geluid dat moet worden gedempt in deze ruimte kunnen diverse soorten absorberende maatregelen getroffen worden. Te denken valt aan 'bass traps' voor bassen specifiek bijvoorbeeld. De akoestische panelen van Designer Acoustics werken bijvoorbeeld juist in het spraakgebied. Deze panelen zijn in eerste aanleg dus met name bedoelt om de interne akoestiek te verbeteren, en niet om geluid van buiten af te vangen voordat het de ruimte binnen komt. Wie overlast heeft van het naastgelegen spoor of de drummer bij de buren heeft dus meer aan isolatie van de muren, plafond of vloeren. Want geluid dat uw ruimte helemaal niet (meer) bereikt kan u geen overlast meer geven. Wanneer verstaanbaarheid of hoorbaarheid van geluidsbronnen binnen uw ruimte een probleem vormt dan kunt u kiezen voor geluidsabsorberende materialen zoals de Designer Acoustics panelen.